Vítame Vás na stránke našej spoločnosti!

Zoznam referenčných stavieb

Centrála koncernu –Strabag- Bratislava, Mlynské Nivy

Dodávka a montáž žulových obkladov schodísk a dlažieb z čiernej žuly. Výmer cca 1000 m2

Vion – Zlaté Moravce

Stavba . Dom štátnej správy v Trenčíne. Dodávka a montáž žulovej dlažby cca 850 m2 . Obklad centrálneho závitového schodiska zo žuly.

A plus – architektonický ateliér - Bratislava

Dodávka a montáž žulových dlažieb v bytovom dome na Koradinského ulici v Bratislave

Ceva Invest Bratislava

Dodávka a montáž žulových atikových dosiek, vnútorných žulových parapetov s podlepom

Koliba Slovakia a.s. , Bratislava

Hotel- Austria- na ul. Vysoká v Bratislave. Žulový obklad „ Klavírového „ schodiska a nosných prievlakov / zvislé a závesné obklady / vo vstupnej hale.

Euro Building a.s. Bratislava

Výučbové priestory bábkarskej fakulty VŠMU v Bratislave. Žulový obklad votknutého schodiska vo vstupnej hale a dlažby v hlavnom vstupe cca 850 m2

Železničné staviteľstvo a.s. Bratislava

Dodávka a montáž pitných fontán zo žuly ovládané senzormi. Miesto určenia- Hlavná stanica v Bratislave- nástupištia

Monolit s.r.o. Trenčín

RD na Kollárovej ulici v Trenčíne. Dodávka a montáž žulového obkladu schodiskových stupňov a dlažieb

Yuko Galanta

Dodávka a montáž žulových stupňov a dlažieb cca 1000 m2 na mestskom úrade v Galante.

p. Rózsa - Trenčín

Renovácia a reštaurátorské práce starých schodísk v starej vilovej časti v Trenčíne

Bratislavská Investičná spoločnosť

Dodávka a montáž žuly na schodiská nástupnice,podstupnice,dlažby,v objeme 55 ton

firma Sekerák - Prešov

Dodávka a montáž žuly na schodiská v objeme 12 ton

Sineko – Bánovce nad Bebravou

Dodávka žulových schodísk na bytové domy v rámci revitalizácie bytových domov

Hant – Ba- Bratislava

Dodávka a montáž terazzových obkladov schodísk a dlažieb v objeme 50 ton

Breiter Zvara, stavba - centrála Baumax Blava

Dodávka a montáž terazzových schodísk a dlažieb v objeme 80 ton

MontyPro – Bratislava

Dodávka a montáž portálových samonosných schodísk v rámci revitalizácie bytových domov

Amfiteáter – Gbeľany

Dodávka a montáž žulových výrobkov – vodorovné a zvislé obklady, schody z masívov v objeme 28 ton

J&T – stavba River Park – Bratislava

Dodávka a montáž terazzových schodísk a dlažieb v objeme cca 18 ton

HANT – Ba- Bratislava

Protipožiarna strecha- montáž terazzovej dlažby na terče – 945 m2

Keraming - Trenčín

Dodávka terazzových krycích dosiek atík a balkónových stien. Rozsah : 128 bm

Record – TK - Bratislava

Dodávka a montáž terazzových schodísk, žulovej dlažby na BD – Gama, Bratislava, 27 ton

KCM – Bratislava

stavba Na Revíne

Dodávka a montáž žulových krycích dosiek atík a terás s obojstranným podlepom/nosom/, parapety okien, v celkovom objeme 285 bm       

Kanvod- Zlaté Moravce

stavba : UKF – Nitra, fakulta steroeurópskych štúdií

Dodávka a montáž žulovej dlažby a obkladu schodov v celkovom objeme 240 m2

Ziprex – Bratislava

stavba – Pod Slavínom, Bratislava